Bestyrelsen

Poul Steen Tidemand Pettersson
Kasserer og administrator af bådpladser


Jonny Holm Petersen
Tilsyn af broer og bådsopbevaringsplads


Erik Jensen
Koordinator af havnevagter


Claus Nielsen
Sekretær


Flemming Jensen
Teknik