Booking regler

Regler for booking af Aktivitetshuset:
Lokalet er røg- og alkoholfrit.
Forventede brugere:
skoler, børnehaver, dagplejen og lignende samt grønne organisationer med udgangspunkt for naturen.

Lokalet skal og må ikke konkurrere med det omkringliggende erhvervsliv.
Brug af Aktivitetshuset sker i samråd med Syddjurs Kommune, men booking og aflåsning af lokalet foretages af Skødshoved Bro Jollehavns bestyrelse.