Aktuelt

Generalforsamlingen har valgt et nyt medlem til bestyrelsen, som endnu ikke har konstitueret sig. Se bestyrelsens sammensætning på siden Kontakt.

Kontingent Opkrævningen for 2023 er på vej. Kontinenterne er forskellige, da deres størrelse afhænger af de enkelte bådpladsers areal. Se kontingenterne i vedhæftede fil.
Kontingent 2023


Søsætning af store både ved Brian sker lørdag d. 22. april 2023. Tilmelding sker pr. mail til pstidemand@gmail.com . Er man ikke tilmeldt kan man ikke regne med søsætning. Søsætning af mindre både kan ske efter aftale med Gert Korsbak, tlf. 40421013


Ledige bådpladser? Alle bådpladser i havnen er optaget og vi har en lang venteliste.  Vi kan ikke sige noget om, hvornår der bliver en ledig plads. Undlad venligst at ringe og spørge om plads. Vil du på ventelisten kan du skrive en mail til pstidemand@gmail.com og oplyse dine kontaktoplysninger samt bådens længde, bredde og dybgang. Du bliver kontaktet, hvis der bliver plads til din båd. Vi besvarer kun henvendelser om ventelisten pr. mail.


Rummet over for havnekontoret i pakhuset kan bruges af alle medlemmer og betalende gæster som en lille sejlerstue. Brugere skal selv holde orden og rydde op efter sig.


Mobile Pay: Betaling for gæstepladser, pladsleje, slæbested m.v. kan ske på Mobile Pay nr. 594387


Havnen drives af frivillige, som på skift holder opsyn. Får du brug for hjælp, Vi har p.t. ingen vagt telefon. Så forsøger vi at hjælpe så godt vi kan.


Henvendelser vedr. køb, salg af andele, leje af bådpladser, kort til slæbestedet m.v. sker til kasserer Poul Steen Tidemand-Petersson, mail: pstidemand@gmail.com  SMS 21 40 37 01


Vigtigt
Der er udlagt rottegift på havnen, så pas venligst på jeres kæledyr


Alle pladshavere, der bruger strøm udover kortvarigt brug til opladning m.m., skal betale kr. 500,- for et år.

Til orientering:
Er der nogle medlemmer der ønsker at “arbejde på havnen, er de velkomne, der er mange små som store opgaver.