Aktuelt

 

Corona. Hold god afstand, når I mødes og arbejder på havnen. Vend ryggen op mod vinden, når I taler sammen. Så blæser smitten væk fra alle samtalepartnere. Bestyrelsen tager stilling til om generalforsamlingen og arbejdsdagen kan afvikles som planlagt, når vi har klarhed over myndighedernes krav på de udmeldte datoer.


Generalforsamling og arbejdsdag

  • Næste standerhejsning med efterfølgende generalforsamling holdes 26. april 2020 kl. 10.00. Hvis corona situationen tilsiger det, udsættes arrangementet til senere. 
  • Den fælles arbejdsdag 3. maj aflyses. I stedet opfordres medlemmerne til at arbejde individuelt på havnen. Kontakt lauridskorsgaard@gmail.com for nærmere aftale herom.

Der er kommet nye regler for håndtering af bundmaling på havnen. Se under Facts/ Vedtægter og regler


Sejlrenden ind til havnen er uddybet 19. marts så der er minimum 2,0 m vanddybde i renden.


Der kommer ikke blåt flag ved havnen i 2020. Det skyldes at Friluftsrådet har afvist alle Syddjurs Kommunes ansøgninger om blåt flag fordi kommunen ikke kan opfylde skærpede krav om affaldssortering ved strandene. Det kontrolleres stadigvæk, at badevandskvaliteten er OK.


Rummet i pakhuset over for havnekontoret er åbnet og har fået nyt bord og en kistebænk, så der er flere siddepladser. Lokalet kan bruges af alle som en lille sejlerstue. Brugere skal selv holde orden og rydde op efter sig.


Brug af havnens traktor. Vi har været nødt til at indføre en ny ordning, hvorefter brug af traktor på havnen kun sker på særlige dage, hvor dele af havnen afspærres. Se mail herom til medlemmerne. 
Første dag, hvor traktoren bruges, er 25. april 2020 i forbindelse med søsætning af både.


Ny politibekendtgørelse om sejlads med motorbåde og brætsejlads. Se link.


Mobile Pay: Betaling for gæstepladser, pladsleje, slæbested m.v. kan ske på Mobile Pay nr. 594387


Havnen drives af frivillige, som på skift holder opsyn. Får du brug for hjælp, ring 23 36 37 59. Så forsøger vi at hjælpe så godt vi kan.


Henvendelser vedr. køb, salg og leje af bådpladser, kort til slæbestedet m.v. sker til kasseren Poul Steen Tidemand-Petersson, mail: pstidemand@gmail.com  tlf. 21 40 37 01


Billige jollepladser: Havnen udlejer i en forsøgsperiode ledige pladser til småjoller med max længe 5 m og max bredde 2 m for kun 500 kr. pr. år. Man kan kun leje pladsen billigt 1 år. Herefter kan lejeren købe/ leje en plads til havnens normale takster. Såfremt pladsen sælges og der ikke kan tilbydes andre ledige pladser, bortfalder lejemålet, idet sidst tilkomne lejer er den første til at afgive sin plads.


Ejere af bådpladser i havnen kan leje en ekstra ledig plads til en småjolle med max længe 5 m og max bredde 2 m for 500 kr. årligt. Såfremt pladsen sælges og der ikke kan tilbydes andre ledige pladser, bortfalder lejemålet, idet sidst tilkomne lejer er den første til at afgive sin plads.


Søsætning med vognmand Brian lørdag d. 25. april 2020 fra kl. 8.00

Henvendelse til Poul Steen på SMS 21 40 37 01 eller pstidemand@gmail.com


Vi har 18 andele til salg. Henvendelse til Poul Steen på SMS 21 40 37 01 eller pstidemand@gmail.com


Vigtigt
Der er udlagt rottegift på havnen, så pas venligst på jeres kæledyr


Alle pladshavere, der bruger strøm udover kortvarigt brug til opladning m.m., skal betale kr. 500,- for et år.


Til orientering:
Er der nogle medlemmer der ønsker at “arbejde på havnen, er de velkomne, der er mange små som store opgaver.


Åbningstid for havnens bad og toiletter  er 1. april – 1. november.