AktueltRummet over for havnekontoret i pakhuset kan bruges af alle medlemmer og betalende gæster som en lille sejlerstue. Brugere skal selv holde orden og rydde op efter sig.


Mobile Pay: Betaling for gæstepladser, pladsleje, slæbested m.v. kan ske på Mobile Pay nr. 594387


Havnen drives af frivillige, som på skift holder opsyn.


Henvendelser vedr. køb, salg af andele, leje af bådpladser, kort til slæbestedet m.v. sker til kasserer Poul Steen Tidemand-Petersson, mail: info.to.sbj@gmail.com


Vigtigt
Der er udlagt rottegift på havnen, så pas venligst på jeres kæledyr.


Alle pladshavere, der bruger strøm udover kortvarigt brug til opladning m.m., skal betale kr. 500,- pr. sæson.