Historie

  I årene op til det nittende århundrede blev det besluttet af Tved Sogn at bygge Skødshoved Bro.

Ved et sognerådsmøde den 4. december 1899 er der fra Randers Amt (som det dengang hørte under) lovet et tilskud på kr. 10.000,- eller 1/4 af udgifterne. Men det blev dyrere end man havde projekteret det til, så man måtte søge om ekstra bevilling fra både amtet og staten.

Der vedtages at sognerådsformand N. Rønde i Tved skulle stå for tilsynet med pakhuset og broen under opførelsen.

Den første del af Skødshoved Bro skulle have været færdig til den 1. december 1900, men ved sognerådsmøde den 25. januar 1901 er den ikke færdig, og man beslutter at tilskrive S.J. Amme af Egens, at han må have arbejdet færdigt til den 1. marts, hvis ikke da vil der blive gjort krav til at betale 2 kr. i mulkt (bøde) pr. dag fra den 1. december, og er det ikke færdigt til den 15. marts, vil arbejdet blive foretaget og lade det udføre for entreprenørens regning.

Ved sognemøde den 13. marts 1901 er det nye pakhus færdigt, og ved sognerådsmøde den 22. marts 1901 er den første del af broen endelig færdig.

Fra Århus Dampselskabs bestyrelsesmøde den 2. oktober 1901 foreligger der en skrivelse fra N. Rønde angående besejling af Skødshoved Bro. Der vedtages at man vil gøre et forsøg på besejling, så snart broen er fuldstændig færdig. Man anmoder også forretningsfører om at gøre et udkast til en ny fartplan med besejling  af broen.

Den 6. november 1901 afholdes der igen bestyrelsesmøde, hvor den nye fartplan med besejling af Skødshoved vedtages, samt at påbegynde sejlads på broen, når der foreligger attest fra tilsynshavende ingeniør for, at broen og indløbet samt broens inventar er fuldstændig i orden.

Der træffes en aftale med Tved Sogneråd om udgifter ved besejling af broen til 4 kr. pr. uge.

Man bestemmer ved Tved Sognerådsmøde den 27. september 1901, at der skal afholdes en selskabelig sammenkomst ved broens eventuelle åbning med indbydelse af amtsråd, folketingsmænd, dampskibsbestyrelse, håndværkere og entreprenørerne.

Det er uvist, om der afholdtes en sådan selskabelighed.

I følge Ebeltoft avisen fra fredag den 22. november 1901 fik “Helgenæs” en uheldig start på den nye rute til Skødshoved Bro. Egentlig skulle ruten have været åben forrige onsdag, men måtte opgives på grund af storm. Den første tur i forgårs var heller ikke ganske heldig, idet “Helgenæs” løb imod en undervandsbjælke ved den nye bro og fik en ret alvorlig skade, men “Helgenæs” kunne dog sejle tilbage til Århus.

Århus Dampselskab besejlede broen indtil midten af 1930erne.

Efter krigen var det skibsreder Grau, der sejlede med Mirabådene til op midt i 60erne.

Skødshovedbroen blev også benyttet til fiskeri og den dag i dag er der stadig fiskere på broen, hvor folk før har kunnet komme og købe fisk. I dag kan man ikke købe fisk på havnen.

Den 19. juni 1981 indviedes Skødshoved Bro Jollehavn, og har op igennem de næste 20 år gennemgået en stor udvikling. Man har udvidet broarealet til 3 moderne broer med lys, strøm og vand.

Den kommunale bro er blevet totalt renoveret, samt at man i år 2000 har forlænget den kommunale mole, således at man i dag har skabt et dejligt læ i havnen.