Regler

Regler for brug af Pakhuset.

Pakhusets lokale må bruges til madkasserum / formidlingscenter  – f.eks. Blå flag dage  eller spejdere.

 Der må ikke overnattes i Pakhuset.
 (Der forefindes shelter (”Øgleægget”) på stranden).

 Pakhuset er aflåst – henvendelse til Skødshoved Bro Jollehavn.

 Der må ikke ryges eller nydes alkohol i lokalet.

 Brugere og lånere af lokalets formidlingsting står selv for oprydning efter sig.  Intet fra lokalet må fjernes – men dog bruges i området udenfor.

 Lokalet må ikke på nogen måde konkurrere med det lokale erhvervsliv.

Lokalet kan bookes på SBJ´s hjemmeside: www.skoedshoved.dk

 Børn og skoler  har fortrinsret.

 Disse regler bedes overholdt. I modsat fald vil lokalet ikke kunne lånes igen.

 Syddjurs Kommune / Skødshoved Bro Jollehavn.